حضور مهندس صادق بختیاری در جمع كاروان پياده علي ابن موسي الرضا (ع)