با توجه به تقویت ناپایداری های جوی از فردا (یکشنبه) شاهد افزایش رطوبت و ابر در استان خواهیم بود که تا روز دوشنبه در نواحی مرتفع و کوهپایه ای مرکز و شرق استان بارشهای خفیف و پراکنده را ایجاد خواهد کرد. از آخر وقت روز دوشنبه با عبور این سامانه، ضمن کاهش ابر،کاهش قابل ملاحظه دما(بین 3 تا 5 درجه) رخ می دهد و این سرما تا پایان هفته جاری باقی می ماند. این وضعیت باعث وقوع یخبندان در شهرستانهای سردسیر استان از جمله قاین، سربیشه، بیرجند و درمیان خواهد شد. با توجه به شرایط فوق الذکر توصیه می گردد زرشک کاران محترم استان جهت محافظت محصول برداشت شده، نسبت به جمع آوری و انتقال محصول خود به مکان های سرپوشیده اقدام نمایید.